O společnosti

Jsme čistě českou firmou, která podniká již 30 let v různých oborech podnikání. Již před 28 lety se stala prioritní výroba transportbetonu.

Organizační struktury firmy odpovídají těm nejpřísnějším požadavkům pro udělení Certifikátu ISO č. 2392/2016.


Informace o spolufinancování projektu OP PIK:              

název programu                    Nízkouhlíková technologie                                      

název projektu                      Materiálové využití odpadů - Kamil Gellner

jméno žadatele                     Kamil Gellner

termín realizace                    30.7.2020 - 28.6.2022

způsobilé výdaje                   5 191 880,00

dotace                                    2 336 346,00

Popis projektu:  Smyslem a cílem projektu je zavádění inovativních technologií při využívání druhotných surovin. Díky projektu dojde

k rozšíření potenciálu pro zavádění moderních nízkouhlíkových technologií v oblasti nakládání s druhotnými surovinami. V konečném

důsledku se díky tomu zvýší konkurenceschopnost žadatele. Cílem projektu je také snížení nákladů, které souvisejí s nákupem stavebního

materiálu, protože díky realizaci projektu se stane žadatel v tomto směru soběstačný a bude využívat vlastní produkci stavebního materiálu.

Cílu projektu bude dosaženo díky inovacím v provozu žadatele a to ve smyslu implementace BAT technologie společnosti, jež bude díky

realizace projektu pořízená.Technologie BAT bude využita na materiálové zpracování odpadů, které v současné době žadatel a další

subjekty ukládají na skládce a materiálově nevyužívají.

 

 

 

 

   

WWW.GELLNER.CZ

Foxlea Design tvorba www Foxlea Design & Betonárka Gellner © 2012

BETONY KONSTRUKČNÍ PODKLADNÍ VÝPLŇOVÉ LEHKÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍ A DALŠÍ...